Subvenció de la Diputació de Girona. Any 2020.

Subvenció Subprograma A1: Suport al programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva. Expedient 2020/5745. Import atorgat: 1.400,00€.