Edictes

Exercici: 2021 Bop: 158-0 Edicte: 7273 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7111 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7110 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació del padró cobratori de l'aigua corresponent al segon trimestre 2021
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 7023 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdits núm. 2/2021 i 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 134-0 Edicte: 6184 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició publica del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 129-0 Edicte: 5857 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública dels padrons cobratoris per al 2021. 2a cobrança
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5578 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5577 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5424 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva d'un projecte tècnic
Exercici: 2021 Bop: 115-0 Edicte: 5307 AJUNTAMENT DE JAFRE - Informació pública d'una memòria valorada