Edictes

Exercici: 2022 Bop: 227-0 Edicte: 10434 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació inicial de dos expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 208-0 Edicte: 9395 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2022 Bop: 207-0 Edicte: 9335 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública del padró cobratori d'aigua i escombraries del 2n trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 165-0 Edicte: 7652 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del POUM
Exercici: 2022 Bop: 160-0 Edicte: 7603 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva de modificació de crèdits 5/2022 i 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6334 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 05/2022 i 06/2022
Exercici: 2022 Bop: 132-0 Edicte: 6123 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública del padró d'aigua i escombraries 2022 01
Exercici: 2022 Bop: 132-0 Edicte: 6122 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública dels padrons cobratoris segon cobrament
Exercici: 2022 Bop: 129-0 Edicte: 6121 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació inicial del projecte d'urbanització c/ Padró, 15
Exercici: 2022 Bop: 129-0 Edicte: 6113 AJUNTAMENT DE JAFRE - Correcció d'una errada material en la publicació definitiva de l'anunci de MC 3/2022