Edictes

Exercici: 2020 Bop: 143-0 Edicte: 5276 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva del pressupost únic i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4825 AJUNTAMENT DE JAFRE - Nomenament d'alcaldessa accidental del 10 al 25 de juliol
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4829 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal número 15, reguladora dels preus públics de casal d'estiu
Exercici: 2020 Bop: 127-0 Edicte: 4270 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública de la modificació puntual núm. 4 del POUM de Jafre
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4267 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 109-0 Edicte: 3333 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació inicial de padrons cobratoris
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1764 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva d'un projecte tècnic
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10297 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit i de la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9552 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9373 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'inici del procediment per a l'adhesió al Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l'Aigua (CCB-ELA)