Edictes

Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5454 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 102-0 Edicte: 4703 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública de sol·licitud d'una llicència
Exercici: 2018 Bop: 64-0 Edicte: 2711 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte de cessió gratuïta d'un local per a la prestació del servei de casal d'estiu i inici del termini per a la presentació de projectes
Exercici: 2018 Bop: 63-0 Edicte: 2653 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva dels documents i plànols de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals
Exercici: 2018 Bop: 62-0 Edicte: 2698 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública de padrons fiscals
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10973 AJUNTAMENT DE JAFRE Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 227-0 Edicte: 10002 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 172-0 Edicte: 7607 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2017
Exercici: 2017 Bop: 160-0 Edicte: 7226 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació inicial d'un projecte tècnic
Exercici: 2017 Bop: 149-0 Edicte: 6726 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte de convocatòria per a la provisió de jutge de pau