Edictes

Exercici: 2018 Bop: 163-0 Edicte: 7511 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública de diverses memòries valorades
Exercici: 2018 Bop: 144-0 Edicte: 6567 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació inicial d'un padró cobratori
Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6633 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 141-0 Edicte: 6527 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 141-0 Edicte: 6479 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 141-0 Edicte: 6468 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 124-0 Edicte: 5719 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5454 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 102-0 Edicte: 4703 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública de sol·licitud d'una llicència
Exercici: 2018 Bop: 64-0 Edicte: 2711 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte de cessió gratuïta d'un local per a la prestació del servei de casal d'estiu i inici del termini per a la presentació de projectes