Edictes

Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10183 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 5 i 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 9076 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8983 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública dels expedients de modificació de crèdit 5 i 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 226-0 Edicte: 8720 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 205-0 Edicte: 7516 AJUNTAMENT DE JAFRE - Nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2020 Bop: 203-0 Edicte: 7514 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública de l'expedient de modificacio de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 202-0 Edicte: 7419 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva d'un projecte d'obra
Exercici: 2020 Bop: 162-0 Edicte: 6011 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública d'uns padrons de segon cobrament
Exercici: 2020 Bop: 156-0 Edicte: 5873 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública del Projecte executiu per a l'enllumenat d'un tram de via pública
Exercici: 2020 Bop: 143-0 Edicte: 5276 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva del pressupost únic i la plantilla de personal per a l'exercici 2020