Edictes

Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1764 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva d'un projecte tècnic
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10297 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit i de la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9552 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9373 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'inici del procediment per a l'adhesió al Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l'Aigua (CCB-ELA)
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9188 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte de convocatòria pública per a la provisió de jutge de pau substitut
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9357 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit i de la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8768 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 187-0 Edicte: 7605 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5901 AJUNTAMENT DE JAFRE Anunci d'exposició pública de padrons cobratoris
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5900 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública de padrons fiscals