Edictes

Exercici: 2017 Bop: 34-0 Edicte: 1279 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació provisional d'un document tècnic
Exercici: 2017 Bop: 2-0 Edicte: 11283 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació del plec de clàusules i la licitació per a la gestió del servei de bar del local social
Exercici: 2016 Bop: 247-0 Edicte: 10989 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2016
Exercici: 2016 Bop: 247-0 Edicte: 10986 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 225-0 Edicte: 9939 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2016
Exercici: 2016 Bop: 211-0 Edicte: 9173 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2016 Bop: 155-0 Edicte: 7101 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2015
Exercici: 2016 Bop: 81-0 Edicte: 3446 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació de la prestació del servei de casal d'estiu de forma indirecta
Exercici: 2016 Bop: 70-0 Edicte: 2899 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte de suspensió de la tramitació de llicències urbanístiques i ambientals
Exercici: 2016 Bop: 66-0 Edicte: 2756 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació de padrons fiscals per a l'exercici 2016