Edictes

Exercici: 2022 Bop: 8-0 Edicte: 53 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació de les bases i la convocatòria per a l'elecció del jutge de pau titular de Jafre
Exercici: 2022 Bop: 3-0 Edicte: 11344 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública del pressupost únic per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 3-0 Edicte: 11342 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 236-0 Edicte: 10362 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovacio definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 216-0 Edicte: 9270 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació del padró cobratori de l'aigua corresponent al tercer trimestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 201-0 Edicte: 8706 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública de l'expedient de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 158-0 Edicte: 7273 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7111 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7110 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació del padró cobratori de l'aigua corresponent al segon trimestre 2021
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 7023 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdits núm. 2/2021 i 3/2021