Edictes

Exercici: 2017 Bop: 126-0 Edicte: 5722 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 124-0 Edicte: 5499 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2017 Bop: 117-0 Edicte: 5118 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 114-0 Edicte: 5107 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública d'una memòria valorada
Exercici: 2017 Bop: 85-0 Edicte: 3590 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 80-0 Edicte: 3359 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte sobre contractació del servei de casal d'estiu
Exercici: 2017 Bop: 73-0 Edicte: 3064 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual del POUM
Exercici: 2017 Bop: 68-0 Edicte: 2621 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 34-0 Edicte: 1279 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació provisional d'un document tècnic
Exercici: 2017 Bop: 2-0 Edicte: 11283 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació del plec de clàusules i la licitació per a la gestió del servei de bar del local social