Edictes

Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10973 AJUNTAMENT DE JAFRE Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 227-0 Edicte: 10002 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 172-0 Edicte: 7607 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2017
Exercici: 2017 Bop: 160-0 Edicte: 7226 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació inicial d'un projecte tècnic
Exercici: 2017 Bop: 149-0 Edicte: 6726 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte de convocatòria per a la provisió de jutge de pau
Exercici: 2017 Bop: 147-0 Edicte: 6621 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 147-0 Edicte: 6620 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 126-0 Edicte: 5722 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 124-0 Edicte: 5499 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2017 Bop: 117-0 Edicte: 5118 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2017