Edictes

Exercici: 2019 Bop: 83-0 Edicte: 3177 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 61-0 Edicte: 2284 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 11040 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 228-0 Edicte: 10012 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 215-0 Edicte: 9457 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació d'un padró cobratori
Exercici: 2018 Bop: 213-0 Edicte: 9354 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva de diverses memòries valorades
Exercici: 2018 Bop: 210-0 Edicte: 9290 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 163-0 Edicte: 7511 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública de diverses memòries valorades
Exercici: 2018 Bop: 144-0 Edicte: 6567 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació inicial d'un padró cobratori
Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6633 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018