Subvenció a càrrec del fons de subvencions 2019

Subvenció de la Diputació de Girona a càrrec del Fons de cooperació econòmica cultural noves tecnologies i camins 2019

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre el Fons de Cooperació econòmica i cultural any 2019 per les següents actuacions:

Despesa corrent:

1 Despeses de manteniment de l’enllumenat públic Despesa prevista : 6.000.00 € Subvenció atorgada: 6.000,00 €

Despeses d’inversió:

1 Ampliació i millora de l’enllumenat públic Despesa prevista : 12.000.00 € Subvenció atorgada: 10.000,00 €

2 Diverses millores viàries al municipi Despesa prevista : 20.000,00 € Subvenció atorgada: 18.090,10 €

Despesa cultural

1 Despesa cultural 2019 Despesa prevista : 7.100,00 € Subvenció atorgada: 6.015,90 €

Fons noves tecnologies

1 Renovació de maquinari Despesa prevista : 690,62 € Subvenció atorgada : 690,62 €

Fons camins

1 Desbrossament i manteniment de ferm de camins municipals Despesa prevista : 2.000,00 € Subvenció : 900,00 €