Solars buits

Recordem als propietaris dels solars buits que cal anar fent un manteniment i tenir-los en bones condicions de neteja i salubritat.