Modificació puntual 5 del POUM de Jafre

 

L’Ajuntament en Ple ha aprovat inicialment la modificació puntual 5 del POUM de Jafre, de la que es publica el document comprensiu i el text íntegre de l’aprovació.

 

document comprensiu poum 5

poum