Informació

Us posem en coneixement de la informació que hem rebut del Departament General d’Agricultura i Ramaderia:

Ha estat detectada la xinxa Nysius ericae en diversos municipis de la demarcació de Girona.

L’insecte Nysius ericae s’alimenta d’una gran varietat d’espècies vegetals, entre elles, la colza. El principal problema d’aquest insecte és que és gregari i poden aparèixer poblacions molt elevades de manera sobtada.

Tot i que no representa cap risc per a les persones i animals, resultat molest ja que durant el dia es desplacen buscant la humitat i frescor i solen envair zones urbanes properes als cultius. En aquest sentit, si es detecten dins les cases, no es recomana aplicar insecticides domèstics. La millor opció per reduir la seva presència és aspirar-los i submergir-los amb aigua i sabó o aplicar una mescla d’aigua i sabó amb un polvolritzador manual sobre la plaga. Tanmateix, val la pena puntualitzar que aquests insectes tenen un cicle curt i solen desaparèixer al cap de pocs dies.

Informeu a l’ajuntament si fos el cas, ja que en cas que hi hagi poblacions molt altes cal que el tractament fitosanitari el facin aplicadors o empreses autoritzades.