Es posposa la neteja del dipòsit de l’aigua

La neteja del dipòsit de l’aigua del 21 de gener queda posposada a causa de les males condicions meteorològiques fins que aquestes siguin més favorables.