Deixalleria mòbil 21 de febrer

Divendres 21 de febrer d’11 a 14’30 h a l’entrada del poble davant l’antiga fàbrica de bigues.