Deixalleria mòbil 18 de maig

Divendres 18 de maig hi haurà la deixalleria mòbil

a l’entrada del poble per la fàbrica de bigues.

L’hi trobareu d’11 a 14’30 h.