CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT EN PLE

S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple pel proper dijous dia 17/6

anunci