Atorgament d’una subvenció per part de la Diputació de Girona

L’Excma. Diputació de Girona – medi ambient ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre una subvenció per import de 6.707,08 € per fer front a part de les despeses de l’actuació titulada Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic.

Expedient 2018 / 5450