+
9 novembre 2018
CIRCULAR INFORMATIVA:4/2018   Informem que a partir del dilluns dia 12 de novembre el C/Major romandrà tancat al trànsit de veh
2 octubre 2018
ddgi
L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre una subvenció per import de 1.000 € per fer front a part de les desp
2 octubre 2018
ddgi
L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre el Fons de Cooperacio econòmica i cultural any 2018 per les següents
28 desembre 2018
ddgi
L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre una subvenció per import de 22.050,50 € per fer front a part de les
2 novembre 2018
Festa major 18 (2)
Per visualitzar cliqueu aquí
2 octubre 2018
ddgi
L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre una subvenció per import de 3.520,00 € per fer front a part de les d
2 octubre 2018
ddgi
L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Jafre una subvenció per import de 6.707,08 € per una