+
12 novembre 2019
Subvenció 2019 de la Diputació de Girona per l’organització d’esdeveniments de caràcter firal L’àrea Promoció econòmica, ad
12 novembre 2019
Subvenció de la Diputació de Girona a càrrec del Fons de cooperació econòmica cultural noves tecnologies i camins 2019 L’Excma. Di
25 setembre 2019
ddgi
L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre una subvenció per import de 1.000 € per fer front a part de les desp
12 novembre 2019
Subvenció 2019 de la Diputació de Girona per l’organització d’esdeveniments de caràcter firal L’àrea Promoció econòmica, ad
8 novembre 2019
Us informem que l'activitat programada a la Festa Major d'aquest cap de setmana GLOBUS CAPTIU HA QUEDAT ANUL·LADA PER RECOMANACIÓ DE
27 setembre 2019
Circular informativa: obres carrer de la font
13 setembre 2019
Apadrina el teu arbre fruiter
El diumenge 15 de setembre a les 10h vam rebre la visita a Jafre de la Hble. Consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà que